NYT FRA GÅRDEN

24. marts 2023

Kære alle

De sidste par måneder har PFAS fyldt meget i medierne, og både grundvand, industrigrunde og kystnære naturplejearealer bliver undersøgt for forurening.

Da vi bor kystnært og har dyr som afgræsser nogle af statens naturarealer, bliver vi direkte berørt. Heldigvis har denne afgræsning kun fundet sted i et par år, og kun med nogle unge kvier. Vi har derfor helt styr på hvilke dyr, som har afgræsset på de forurenede arealer.

Der blev for noget tid siden taget blodprøver af disse dyr, og de er indtil videre i karantæne i 13 mdr. Derefter skal nye blodprøver afklare deres status.

I går blev der taget blodprøver af nogle køer, som har afgræsset lignende arealer. Arealer som endnu ikke er undersøgt, men som vi forventer også er forurenet. Disse syr har dog kun været i kort tid på arealet og har samtidig fået andet foder, så hvis disse dyr også er forurenede, forventer vi, at det vil være på et lavere niveau. Vi afventer nu svar på disse blodprøver.

Vores kalve går aldrig kystnært, og vi formoder, at de er PFAS-fri.

Med den viden vi har på nuværende tidspunkt har vi lagt vores 4 % brakmark langs med nordkysten, som ifølge prøverne er mindre forurenet end syd- og vestsiden af Odden.

Heldigvis for vores produktion, har vi ikke marker på sydsiden udover de forpagtede statsejede naturarealer, som vi nu stopper med at bruge.

Flere landmænd i området har tilbudt godkendte græsarealer, som kan bruges til dyrene sommeren over, men næste vinter kan blive en udfordring, da der så vil være flere dyr i stalden.

I 2022 har vi ikke produceret grøntsager kystnært, og frugten dyrkes omkring gården med over 600 m til den mest udsatte kyst.

I år vil vores produktion også være flyttet langt fra kysten, så vi kan være sikre på vores produkters kvalitet. Ligeledes undersøger vi også vores samarbejdspartneres produktionsforhold, så deres evt. PFAS-forurenede produkter ikke videreforhandles i vores butik.

Vi arbejder videre med undersøgelser på hele Odden. Disse undersøgelser skal hjælpe os alle med at komme videre med en sikker fødevareproduktion. Dag for dag bliver vi lidt klogere, og vi vil løbende informere jer, når vi har mere relevant viden.

Kærligst os på Birkemosegaard